Zasadanie LC Zvolen 2017

Program zasadania LC Zvolen zo dňa 6.9.2017:

  • odovzdanie funkcií,
  • plán práce do ďalšieho obdobia.