Športový deň ŠKTP Apollón Zvolen

Vďaka finančnej pomoci dňa 29.12 2017 ŠKTP Apollón Zvolen zorganizoval ukážkovo motivačný športový deň pre ťažko zdravotne postihnutých. Prihlásilo sa 17 postihnutých z okresu Zvolen s rôznym vekovým a zdravotným postihnutím, ale vzhľadom k ťažkému zdravotnému stavu sa akcie mohlo zúčastniť len 14 postihnutých prevažne so svojimi rodičmi.

Účelom podujatia bolo ukázať možnosti a druhy športov, ktoré sa dajú robiť napriek postihnutiu. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sme museli obmedziť ukážky len na vnútorné priestory, napriek tomu rodičia prejavili veľký záujem o bocciu, muzikoterapiu, stolný tenis, streľbu zo vzduchovky a rehabilitáciu.

Odkaz na poďakovanie za podporu pri ukážkovo motivačnom športovom dni ťažko zdravotne postihnutých