Slávnostné odovzdávanie finančného príspevku

Dňa 22. februára 2019 sa v Materskej škôlke Centrum 2496/29 vo Zvolene uskutočnilo slávnostné odovzdávanie finančného príspevku na kúpu zariadenia CHEIROSKOP v IT forme na zrakovú stimuláciu a cvičenia zraku v hodnote 2500€.

V zastúpení LIONS CLUB Zvolen tento príspevok odovzdal prezident LC Zvolen Ing. Branislav Horniak spolu so sekretárom klubu pánom Michalom Turayom pani riaditeľke materskej školy Bc. Ivane Fabovej.

Riaditeľka materskej školy Bc. Ivana Fabová prevzala peňažný šek a úprimne poďakovala, že vďaka takýmto darom budú môcť poskytnúť detičkám s poruchami zraku kvalitnejšiu starostlivosť.