JUMELAGE 2018

Dlho pripravovaná a s napätím očakávaná akcia JUMELAGE 2018, ktorú organizoval náš LIONS CLUB Zvolen, sa uskutočnila v dňoch 31.5.-3.6.2018 v Banskom regióne.

Myslím si, že napriek veľkej neznámej ako to všetko dopadne, priebeh ako aj aktivity počas akcie splnili očakávania. Stretnutie členov Lionských klubov z nášho regiónu, Distriktu z Čiech a Lionov z bavorských Distriktov – Lionov Distriktov MD 111-BN (Bayern Nord) a MD 111-BO (Bayern Ost) pri dobrom počasí dopadlo na výbornú.

Poďakovanie patrí všetkým členom LIONS CLUBU Zvolen, ktorí sa aktívne zapojili do organizovania akcie. Zvlášť treba poďakovať sekretárovi klubu p. Michalovi Turayovi, ako aj celej rodine Ing. Eduarda Radu za krásny večer v ich Pivovare ERB v Banskej Štiavnici.