LC Zvolen prostredníctvom odboných zdravotných pracovníkov vyšetrilo v regióne Zvolen za 10 rokov približne 12.000 detí na očnú nezávadnosť. Bezplatne vyšetrenie sa robilo v predškolských zariadeniach a bolo zachytených cca 20 percent detí z poškodeným zrakom.

“Levie očko Zvolen” – investovali sme správne

Štvrtým rokom v našom regióne pokračuje preventívny program vyšetrovania zraku detí, ktorý vykonáva LC Zvolen. V roku 2010 sa členovia klubu rozhodli kúpiť vyšetrovaciu kameru Plusoptix na vyšetrenie zraku detí v predškolskom veku. Za ten čas sa nám podarilo opakovane vyšetriť prakticky všetky deti v predškolských zariadeniach v mestách Zvolen, Detva, Banská Štiavnica a Hriňová ako aj v okolitých obciach Podpoľania. Odbornosť vyšetrení je garantovaná, keďže vyšetrenia robia zaškolené skúsené ortoptické sestry. Program zdárne pokračuje aj vďaka výbornej spolupráci s dvomi materskými školami vo Zvolene (na ul. 14. mája a Centrum Zlatý Potok), ktoré vyšetrenia zabezpečujú personálne a je zabezpečená aj každodenná následná liečba detí v špeciálnych triedach pre deti s poškodením zraku. Tieto špeciálne triedy náš klub dlhoročne podporuje finančne aj nákupom špeciálnych didaktických pomôcok. V rokoch 2012 a 2013 sa nám podarilo vyšetriť spolu 2314 detí. Počet pozitívnych vyšetrení, teda vyšetrení, pri ktorých je potrebné konzultovať očného lekára sa pohybuje okolo 20%. Od lekárov aj od rodičov detí dostávame opakované poďakovania za včasné rozpoznanie zrakovej chyby, a tým veľkej šance na úpravu zraku ich dieťaťa. Tieto prejavy vďaky sú nám odmenou a dodávajú energiu, aby sme v tomto projekte pokračovali.

Zber starých okuliarov

Lions po celom svete zbiera staré okuliare pre tých, ktorí nemajú možnosť si ich kúpiť a pomáha nimi hlavne na africkom kontinente. Ak uvidíte náš zberný box a máte staré okuliare, ktoré nepoužívate, môžete nimi pomôcť.

Charitatívne podujatie (Cyklistický prejazd Podlysec – Rimáň)

Prezident LC Zvolen, Dušan Nuoška, v roku 2014 zorganizoval “0” ročník cyklistického prejazdu v nádhernej prírodnej scenérii oblasti Vígľaš – Kalinka. Všetci zúčastnení svojím prihlásením prispeli finančnými prostriedkami na charitu, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým hendikepom. Okrem dobrého pocitu a športového výkonu zdolania 25 km horskej trasy sa nám podarilo urobiť pre ľudí, ktorí to potrebujú, niečo dobré.

Tradícia (Lions vianočný punč, Novoročná kapustnica)

Každý rok LC Zvolen organizuje predaj vianočného punču na Námestí SNP vo Zvolene. Výťažok poukazujeme na charitatívne účely. Ako poďakovanie ľuďom dobrej vôle, ponúkame zdarma Lions kapustnicuna Námestí SNP Zvolen.
Viac informácií nájdete v správe z roku 2015.